FAQ

Meest gestelde vragen over APS


Is APS hetzelfde als TENS?

Nee, APS stimuleert het zelfgenezende vermogen van het lichaam door de aanmaak van ATP. APS zorgt daarmee voor een vermindering van ontstekingshaarden, verbeterde doorbloeding, verbeterde afbraak van afvalstoffen en een verbeterde doorstroming van de lymfe. Tevens zorgt het voor de aanmaak van lichaamseigen pijnstillers. Hierdoor neemt het energieniveau en mobiliteit toe terwijl de pijnbeleving afneemt. APS is geen pijnonderdrukker maar zorgt voor een structurele oplossing.

TENS stilt de pijn voor zekere tijd. TENS zorgt voor een verslechtering van de prikkelgeleiding van de celmembraan waardoor de Actie Potentiaal juist moeilijker is voort te brengen. Dit leidt tot een verhoging van de drempel van het pijnsignaal tijdens de behandeling waardoor er pijnverlichting optreedt. Mobiliteit wordt tijdelijk bevorderd door tijdelijke pijnonderdrukking. Het is een pijnonderdrukker die niet zorgt voor een structurele oplossing en die aan gewenning onderhevig is. Daarnaast moet in veel gevallen een TENSkastje permanent gedragen worden, terwijl APS therapie werkt met een maximale (mag dus minder frequent en minder lang!!) behandelduur van 32 minuten per dag.

Is APS-therapie veilig?

Ja; mits rekening gehouden wordt met de contra-indicaties, kan APS-therapie veilig toegepast worden.

Wordt APS vergoed door mijn verzekering?

Er is een overeenkomst met Achmea (Avéro, FBTO, Groene Land, PWZ, Interpolis en Zilveren Kruis), CZ (OZ), Menzis (Amicon,Confior, Géové, Zorg en Inkomen) en Univé (Zorgzaam). Deze verzekeraars vergoeden de behandelingen uitgevoerd door de Geaccrediteerde therapeuten van de NFG. U kunt uw polis nakijken over de mate waarin u recht heeft op vergoedingen die vallen onder natuurgeneeswijzen.
Voor de overige verzekeraars geldt dat op individuele basis wordt vergoed. Informeer eerst bij uw zorgverzekeraar of deze APS in haar pakket heeft opgenomen.

Wat is een geaccrediteerde therapeut?

Wanneer de APS-therapeut met goed gevolg de HBO opleiding tot APS-therapeut heeft afgerond én is toegelaten tot de beroepsvereniging mag zich geaccrediteerd therapeut noemen. Een geaccrediteerde therapeut verbindt zich aan de eisen van de beroepsvereniging (bijv. bijscholing , klacht en tuchtrecht) en heeft beroepsgeheim.

Is APS-therapie alternatief?

Nee, APS is geen alternatieve therapie. Het APS-apparaat is namelijk een medisch klasse 2a apparaat. Echter in de verzekeringswereld wordt het soms wel in het alternatieve circuit opgenomen om voor vergoeding in aanmerking te komen.